Krsd gobit Skåne
 
   
 

En, öppen-, obunden och oplitiskt sida, blogg och forum online för alla i Kristianstadsbyggden!

Alla är välkomna att ta upp någon aktuell fråga som berör många i Kristianstads Kommun!
Denna sida speglar en helt vanlig människas tankar och funderingar, varken mer eller mindre.
Tillsammans kan vi påverka
!

 
 

Just nu försöker Kristianstads kommuns ledning att "trumfa" igenom "Kristianstadslänken", som är en bussgata där alla regionbussar skall passera tvärs igenom stadens unika renässans centrum. Detta skall drivas igenom trots en stor opinion bland kristianstadsbor och alla som äger fastigheter och verksamheter i centrum. Detta är en mycket stor investering runt 200 miljoner kronor, som ej har diskuterats offentligt!

Kommunledningen har ej besvarat skrivelser inlämnade i ämnet. Ej heller bekräftat diarieföring trots begäran om detta.

I detta projekt kommer även ca 200 centralt belägna P-platser att försvinner för centrums besökare, vilket alla experter intygar vore en katastrof för Kristianstad centrala näringar.

Citat från Kristianstads kommuns hemsida:

Demokratiutveckling
Demokratiberedningen arbetar för att utveckla demokratin i Kristianstads kommun!

I direktiven till kommunens demokratiberedning står det bl. a.:

"I ett rättvist samhälle bör utvecklingen engagera samtliga medborgare. Allas möjlighet att påverka sina egna livsvillkor samt samhället är en fundamental rättvisefråga, men även en fråga om kvalitet. Om många människor engagerar sig i utvecklingen av samhället åstadkommer vi ett bättre resultat"

Denna Demokratiberedning upphörde 2006 i Kristianstads kommun enl. bif. protokoll: Protokoll_demokratiberedningen_2006-12-14.pdf

Med detta beteende som kommunalrådet Bengt Gustafson visar upp idag mot kommuninvånarna och alla som driver verksamheter i centrum av Kristianstad angående Kristianstadslänken hade det varit synnerligen befogat att fortsätta arbetet med denna Demokratiberedning! Kristianstad hade mått bra av en attityd förändring.

Läs, lyssna(ljudupptagning f. kommunalfullmäktige 101214) och se på filmen och fyll i namninsamlingen allt för vår stad. Tack!

 

Alternativa lösningar till Regionbusstrafiken finns i Kristianstad. Detta sade t.o.m. f.d. Stadsarkitekten i Kristianstad Sune Friström, som har stor kunskap om och känsla för Kristianstad på ett samrådsmöte sammankallat av Kristianstads kommun., där även kommunalrådet Bengt Gustafson var närvarande.

Allt tal från Gustafson sida, att han inte känner till opinion i ämnet är ren och skär NONSENS!


krslink

 
 

Läs vad en säger, som vet vad tillgänglighet för centrum betyder:

Dialog med Johan Anselmsson Professor Lund.

Uppmaning Skriv på detta upprop och/eller namninsamlingen. Vi måste se till så våra kommunmedel används, där dom behövs som bäst, vilket man inte kan se att Bengt Gustafson nu gör med 200 miljoner på detta projekt med Kristianstadslänken.

Klicka >> namninsamlingen.se

 

Läs material från mitt forum: Samlade Artiklar och uredningar i utveckling av stadscentra.

Här kan Du lyssna själv och höra vad som lovades på kommunalfullmäktige mötet så sent som 101214:

 

Jag var och lyssnade på kommunalfullmäktige 101214 angående resecentrum, där även Kristianstadslänken diskuterades.
Jag blev mycket glad att höra, när det sades av följande politiker, att vi får inte glömma varför vi sitter här. 
B. Kärrtrand, U. Persson, H. Fritzon, I. Carlsson C. Borglund alla dessa politiker var villiga att diskutera en omprövning av Kristianstadlänkens dragning och att ni är villiga föra en dialog med oss som verkar i centrum, och att ni har inställningen att vi har en hel del vetskap i ämnet. Tack!
Däremot blir man beklämd, att höra Bengt Gustafsons inlägg. Jag tror det var två gånger, som han yttrade sig. 
Gustafson visar överhuvudtaget INGEN empati eller kunskap för verksamheternas behov och de anställdas bästa i centrum! Naturligtvis för våra besökare, som genererar arbetstillfällena.
En fråga till Bengt Gustafson, när du och din fru skall åka till Kristianstad och shoppa en lördag.
Tar ni då bussen från Kaffatop in till staden vid dessa inköp?
Ändras busslänken, kan kommunen missa bidrag 140 miljoner.
Gustafson GLÖMMER det är också skattpengar. Finns det kanske något hemligt avtal m Steen o Ström eller någon annan dold agenda

Kristianstads utveckling mår INTE bra med den ledarskapsstilen!

Jag vädjar nu till de övriga partierna förutom moderaterna, som inte visar känsla för oss skapar och har vårt levebröd från verksamheterna i centrum. Det vore naturligtvis bra, om även Moderaterna kunde ändra sin attityd mot oss som verkar i centrum av Kristianstad.
Tack!

B Gustafson svara här omgående, vilket INTE Gustafson brukar göra på kommuninvånarnas frågor, på hur Du förhållaer dig till Kristianstadslänken, om du tagit till dig något av opinionen innan Kristianstads centrum ödeläggs!
Det gäller att inte bara, att Du talar i kommunalfullmäktigesalen! 
Du är folkvald!
______________________________________________________________________________

Sprid sidadressen till så många, som du möter. Det är viktigt för Kristianstads centrums framtida utveckling nu med anledning av denna "huvudlösa" dragning av Kristianstadslänken, som komunalrådet Bengt Gustafson med Co. skall driva igenom oavsett vad kristianstadsborna och våra besökare säger!

Det är viktigt för Kristianstad, att vi kan samla in så många namn som möjligt och tiden är knapp. Beslutsprocessen är tyvärr nämlingen myckrt långt kommen i Kristianstads kommun p.g.a. den har skett i det "stängda rummet" i Kristianstad utan insyn för kommuninvånarna.
Detta sker i Kristianstad, som dessutom sägs skall vara den öppna kommunen och med den goda dialogen!

Staden är snart 400 år gammal, men en valperiod är bara fyra år, men kan uppenbarligen skada staden mycket på denna korta tid, om dessa härskarmetoder skall råda, som nu visas upp.

Vi, som värnar om centrum, och Kristianstad stad blir glada, om du sänder adressen till hemsidan(www.ikristianstad.nu) vidare till fler i Kristianstad.

Tack! Tryck på en knapp eller fler.

 

 

Nyheter - Återblick

 
   
   
   
 

Orimliga Avlopp- Likabehandling av Kommuninvånare?

KB 110125: Skydda Äspet mot exploatering!

På tal om skydda Äspet och våra sommarstugeområdens karktär, eller de skall förvanskas?

Plansamråd Äspet i Åhus (område A), Dnr PLAN 10- 0022:22

Plansamråd Äspet i Åhus (område A), Dnr PLAN 10- 0022:22, Statsbyggnadskontorets underrättelse 2010- 12-22

Läs reponsen som visades innan SÄRTAXAN trumfades igenom (vissa länkar ur funktion): Orimliga Avlopp för Sommarstugor???? i Kristianstad kommun !

KB 110126: Nej till större hus på Östra Sand
Medborgarförslag Nov. 2008
Äldre sida med argument vilka idag är giltiga: Orimliga Avlopp för Sommarstugor???? i Kristianstad kommun !

En undring rinner lakvattnet från f.d. soptippen rakt ut i Helgeå från soptippen i Kristianstad? I så fall går den miljöskadan att jämföra med ett sommarboende några sommarveckor längs kusten i Kristianstads kommun, som t.o.m. kräver SÄRTAXA?
Vad krävs för avlopp för sommarboende i Fårabäck o. Tosteberga?
Är det lika behandling av kommuninvånare?
Vad säger kommunallagen?: Pumpstation med lakvatten från soptippen i Kristianstad.
___________________________________________________________________________

Föreningen för Åhuskustens bevarande

Bevara Hanöbukten - stoppa vindkraftsparken!

Miljödomstolen i Växjö håller Huvudförhandling i Åhus (Kantarellen) med start den 8:e februari klockan 10.00.
 
Denna Huvudförhandling är offentlig och öppen för alla. Man får lyssna till parternas argument och man har även rätten såsom enskild person att yttra sig. Ju fler som kan närvara desto bättre - ÅK DIT!
 

Kristianstads kommuns handläggning av ärendet har varit katastrofal och inte ens vår begäran om Visualisering (Medborgarförslag) tog man sig tid att behandla!

 
I vanlig ordning ber föreningen vidarebefordra detta till grannar, släktingar och vänner!
 

Vi ses på Kantarellen den 8:e februari kl 10!

Stöd namninsamligen.se

Vattenfall planerar att bygga en jättelik vindkraftspark på grundet Taggen i Hanöbukten utanför Åhus och Sölvesborg. Vindkraftsparken kommer att ha en area om 3,5 kvadratkilometer innefattande hela 60 vindkraftverk.

Enligt Vattenfalls egna beräkningar kommer bullernivån från vindkraftverken att uppgå till 40 db vid stranden och delar av Åhus. Det är en högre nivå än vad som är tillåtet av Naturvårdsverket. Vattenfall försöker hänvisa till andra beräkningsmetoder än Naturvårdsverkets för att trots allt få lov att bygga.

Vattenfalls vindkraftsprojekt kommer att bli förödande för de boende längs kusten, för turismen och för den lokala fiskerinäringen. Ingen vet heller hur det kommer att påverka djurlivet, t ex den känsliga ålen.

Låt dem inte förstöra vår underbara kust. Skriv på för att bevara Hanöbukten precis så fin som den är!

Läs även på bloggen:

Om Sverige NU

och

El-pris Upproret


 

Medborgarförslag Ställplats110104

Läs förslag:Ställplats m. karta f. Husbilar i Kristianstad meborgarförslag 110104

Jag föreslår härmed, att det anläggs en s.k. Ställplats för husbilar med plats för 10-20 husbilar(ej att förväxla med Campingplats) i anslutning till Naturum och dess parkering på västra sidan av Helge Å, vilket hade medfört ett stort tillskot för besöksnäringen i vår stad.

Det finns 50.000 i Sveroge och 1,3 miljoneri Europa Husbilar.

Jag är själv medlem i två husbilsklubbar i Sverige, Husbilsklubben.se med 5800 medlemmar, Motor Home Club of Sweden MHC med 2000 medlemmar samt delaktig i olika husbilsforum i Tyskland, Schweiz, Österrike och Italien. Jag också medlem i Carvan Club med 29000 medlemsfamiljer, där också många av medlemmarna kör husbil.

Jag hjälper gärna till att marknadsföra denna tilltänkta husbilsplats vid Vattenriket på husbilsklubbars hemsidor och forum i Sverige och runt om Europa samt få den införd i olika tryckta publikationer, som direkt vänder sig till Husbilsanvändare.

Läs om volymen på Husbilsturism  Husbilsdestination Sverige

Husbilsdestination.se  Husbilsdestination
_________________________________________

Kristianstad på nuff.se k

Twingly Blog Search kristianstad Search results for "kristianstad"


 
     
 

 

 
 

ikrsblogg

Läs mer aktuellt om Kristianstad: http://ikristianstad.blogspot.com

Blogg OmSverigeNU

Här kan du läsa mer aktuellt om Sverige: http://omsverigenu.blogspot.com

 
 

 

ikrsdforum

Här kan du läsa mer från tidigare inlägg bakåt till 2003 om Kristianstad: http://www.forumkristianstad.net/forum/

 

 
 

Vad trevligt det kan vara i vårt Godmodiga Kristianstad!

 
 

Några You Tube filmer f. Kristianstad.

Skaparen av Kristianstads Naturum Arkitekt Fredrik Pettersson berättar. 110114

Naturum-Vattenriket Kristianstad.

Kristianstad Nyårsafton 2010

StrandHugg med Kristianstads Storband

Strandhugg 100805 Kristianstad

Tosteberga100522.

Vinter i Kristianstad

Ingen sommar i Åhus än men men....

Tosteberga100522.

 

Smakprov på några av filmerna:    
   
 

Vår unika silversmedja i Kristianstad.

Länk: Silvermedjans hemsida

 
 

 

Ålafiske med Honsa, fiskare i tredje generation - Sveriges svenskaste jobb

 
 

Vi bildar en grupp låt oss kalla den t.ex. HEJA KRISTIANSTAD eller OPERATION KRISTIANSTAD.
Vi är redan en del, som har en regelbunden kontak, så du är också välkomme. Hör av dej.
Allt för Kristianstad, alla är välkomna som har intresse för Kristianstad och stads- och kulturmiljö. Att leva är att ta ställning. "Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges" Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.

Denna sida är för Kristianstad och alla kristianstadsbor.
Sprid gärna adressen till sidan.
Tillgänglig 24 timmar per dygn.

 
 

Jag som tagit initiativet till denna sida, blogg och forum heter Olle Johansson och är mycket för en rak och öppen dialog. Numera är vi ett nätverk som värnar om Kristianstad. Du är välkommen med förslag eller medverka. Vi är som sagt några som träffas hör du också av dej så ses vi på ett "after work", så spinner vi vidare
Jag är född i Kristianstad och är stolt över min hembygd och tror på en positiv utveckling av Kristianstads Kommun.

 
 

Slå en signal på 0708 211134 eller maila olle.p.johansson@gmail.com